Links
Comment on page
🚀

Lua ile Oyun Geliştirmeye Giriş

🌐 Lua'ya Genel Bakış

🔹 Lua, Roblox oyunları için kullanılan bir scripting dili.
🔹 Dinamik, yorumlanan ve hafif bir dildir.
🔹 Yüksek seviye ve genişletilebilir olması nedeniyle, özellikle oyun geliştirmede tercih edilir.

🏁 Lua'ya Başlarken

🔹 İlk olarak, bir Lua dosyası oluşturmanız gerekiyor. Lua dosyaları ".lua" uzantısıyla kaydedilir.
🔹 Lua dosyasını oluşturduktan sonra, basit bir 'Merhaba, Dünya!' scripti yazabiliriz. İşte bir örnek:
print("Merhaba, Dünya!")

📚 Lua Temel Konseptler

🔢 Değişkenler

🔹 Değişkenler, verileri depolamak için kullanılır. İşte bir örnek:
local benimSayim = 10
print(benimSayim) -- Bu, 10 değerini yazdırır

💡 Mantıksal Operatörler

🔹 Lua'da üç mantıksal operatör vardır: and, or, not.
🔹 and ve or operatörleri ikili operatörlerdir, yani iki argüman alır.
print(true and false) -- Bu, false yazdırır
print(true or false) -- Bu, true yazdırır
🔹 not operatörü tekli bir operatördür ve argümanın tersini döndürür.
print(not true) -- Bu, false yazdırır

🔄 Döngüler

🔹 Döngüler, belirli bir kod bloğunu bir dizi kez çalıştırmanıza olanak sağlar.
🔹 En yaygın kullanılan döngüler for ve while döngüleridir.
🔹 for döngüsü genellikle belirli bir sayıda yineleme yaparken kullanılır:
for i = 1, 5 do
print(i) -- Bu, 1'den 5'e kadar olan sayıları yazdırır
end
🔹 while döngüsü genellikle belirli bir koşul geçerli olduğu sürece çalıştırılır:
local i = 1
while i <= 5 do
print(i) -- Bu, 1'den 5'e kadar olan sayıları yazdırır
i = i + 1
end
Lua'nın temellerini öğrenmeye başlamak için bu kadarı yeterli. Şimdi, bu bilgileri kullanarak Roblox'da kendi oyunlarınızı oluşturmaya başlayabilirsiniz. İleride daha gelişmiş konseptleri
öğrenmek isteyebilirsiniz, ancak her şeyin temeli buradan başlar. Her zaman için "Merhaba, Dünya!" dediğiniz ilk günü hatırlayın ve her yeni bilgi birikimine bu denli heyecanla yaklaşın. Happy coding!
2023 © Yunus Emre AK