Links
Comment on page
🧱

Temel İşlemler | IPython

IPython temel metotları ve operatörleri, genel IPython kullanımı

💎 Operatörler

Operatör
Açıklama
!
Komut terminal üzerinde çalıştırılır
%
Tüm os üzerinde kalıcı komutlar (Magic function)
#
Yorum satırı
#@
Form komutları
\<satir_atlatma>
Satır atlatmak için kullanılır
<func>??
Fonksiyonun kodlarını gösterir

💫 Kısayollar

Kısayol
Açıklama
⭾ Tab
Kod tamamlama
⇧ Shift + ⭾ Tab
Seçili objenin ne olduğunu gösterme

💠 Magic Function

Fonksiyon
Açıklama
%%bash
Kod bloğunun bash türünden olacağını belirtir
%%timeit
Blokta geçen süreyi hesaplar
%%expect_exception AttributeError
Hatayı fırlatır, run error engeller
2023 © Yunus Emre AK