Links
Comment on page
🤖

Telegram Botu Oluşturma

Python ile telegram botu oluşturma ve otomatik olarak mesaj cevaplama

👀 Hızlı Bakış

 • Whatapp alternatifi mesajlaşma uygulamasıdır, grup üye sayısı sınırsızdır
 • Açık kaynak bir uygulama olduğundan yazılımlar ile erişebilen bir API hizmeti sunar
 • API üzerinden kişisel botlar oluşturabilir ve kendi iş akışınızı geliştirebilirsiniz
👨‍💻 Programlama işleri ile ilgilenenler için telegram ideal bir chat uygulamasıdır.

🤖 Bot Oluşturma

 • Telegram üzerinden BotFather kanalına mesaj atmalısın
 • /newbot komutu ile bot oluşturma isteğinde bulun
 • İlk önce botun için isim oluştur, bu isim türkçe karakter içerebilir ve uzun olabilir
 • Ardından botun için eşsiz bir kullanıcı adı belirlemen gerekir
 • Bot oluşturulduktan sonra sana token bilgisi verilecek bu bilgiyi kopyalamalı ve saklamalısın
 • Botuna erişmek için t.me/<botkullanıcı_adı> bağlantısına bakmalısın

🆔 Bot için Chat ID Alma

 • Chat ID, botunuza her mesaj atan kullanıcının id bilgisidir
 • Chat ID ile istediğiniz kullanıcıya mesaj gönderebilirsiniz
 • Chat ID değerini almak için .https://api.telegram.org/botXXX:YYYY/getUpdates bağlantısındaki
  • XXX:YYYY alanına daha önceden kopyaladığınız token bilginizi yapıştırın
  • Örneğin: https://api.telegram.org/bot12345:TOKEN_DEVAMI/getUpdates
 • Döndürülen JSON metninde id: alanı içerisinde Chat ID bilgisini alabilirsiniz
Örnek JSON çıktısı
{
"ok": true,
"result": [
{
"update_id": 0,
"message": {
"message_id": 0,
"from": {
"id": 0,
"is_bot": false,
"first_name": "",
"last_name": "",
"language_code": ""
},
"chat": {
"id": 0,
"first_name": "",
"last_name": "",
"type": ""
},
"date": 0,
"text": ""
}
}
]
}

📩 Bot ile Mesaj Gönderme

import requests
def telegram_bot_sendtext(bot_message):
bot_token = "1306224394:AAFUBwGCciNOiOQQQz0j9YNb5OniwEPfsHg"
bot_chatID = '431846525'
send_text = 'https://api.telegram.org/bot' + bot_token \
+ '/sendMessage?chat_id=' + bot_chatID + '&parse_mode=Markdown&text=' \
+ bot_message
response = requests.get(send_text)
return response.json()
test = telegram_bot_sendtext("Testing Telegram bot")
print(test)

📦 Hazır Paketler ile Telegram Yönetimi

import logging
from telegram.ext import CommandHandler, Filters, MessageHandler, Updater
BOT_TOKEN = "Token değerini buraya atayın"
# Enable logging
logging.basicConfig(
format='%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s',
level=logging.INFO)
logger = logging.getLogger(__name__)
def start(update, context):
"""Send a message when the command /start is issued."""
update.message.reply_text('Hi!')
def help(update, context):
"""Send a message when the command /help is issued."""
update.message.reply_text('Help!')
def echo(update, context):
"""Echo the user message."""
# update.message.text
update.message.reply_text("/mekan_ekle ile mekan ekleyin")
def error(update, context):
"""Log Errors caused by Updates."""
logger.warning('Update "%s" caused error "%s"', update, context.error)
def main():
"""Start the bot."""
# Create the Updater and pass it your bot's token.
# Make sure to set use_context=True to use the new context based callbacks
# Post version 12 this will no longer be necessary
updater = Updater(BOT_TOKEN, use_context=True)
# Get the dispatcher to register handlers
dp = updater.dispatcher
# on different commands - answer in Telegram
dp.add_handler(CommandHandler("start", start))
dp.add_handler(CommandHandler("help", help))
# on noncommand i.e message - echo the message on Telegram
dp.add_handler(MessageHandler(Filters.text, echo))
# log all errors
dp.add_error_handler(error)
# Start the Bot
updater.start_polling()
# Run the bot until you press Ctrl-C or the process receives SIGINT,
# SIGTERM or SIGABRT. This should be used most of the time, since
# start_polling() is non-blocking and will stop the bot gracefully.
updater.idle()
if __name__ == '__main__':
main()
2023 © Yunus Emre AK