Links
Comment on page
🔡

String İşlemleri

AutoHotkey (AHK) hakkında string hakkında bilgiler ve işlemler

🌟 Sık Kullanılan Metotlar

💠 Metot
📑 Açıklama
.
String birleştirme operatörü (nokta)
StrRepace
String içerisinde metin değiştirme
InStr
String içerisinde metin arama
StrSplit
String ayrıştırma

👨‍🔬 String Ayrıştırma

  • 👨‍💼 String ayrıştırmak için StrSplit metodu kullanılır
  • 🚅 String verilerini dizi yapısında döndürmektedir
    • ❗ Dizilerin indeksi 1'den başlamakta
word_array := StrSplit(TestString, A_Space, ".") ; Omits periods.
MsgBox % "The 4th word is " word_array[4]
Colors := "red,green,blue"
ColorArray := StrSplit(Colors, ",")
Loop % ColorArray.MaxIndex()
{
this_color := ColorArray[A_Index]
MsgBox, Color number %A_Index% is %this_color%.
}
2023 © Yunus Emre AK