Links
Comment on page
📈

Matplotlib | Veri Yönetimi

🔰 Ne İşe Yarar

  • Grafiksel çizim işlemlerine odaklanır.
  • Grafik çizimleri ve gösterimler için kullanılan pakettir
  • Sıklıkla import matplotlib.pyplot as plt şeklinde dahil edilir

✨ Grafik Oluşturma

Metod
Açıklama
plot(<list_val>)
Listeyi grafiğe çizme
title(<str_name>)
Grafiğin başlığı
xlabel(<str_name>)
Grafiğin x kısmına yazılacak yazı
ylabel(<str_name>)
Grafiğin y kısmına yazılacak yazı
legend(<list_names>)
Grafikdeki çizimlerin isimleri

💞 Birden Fazla Grafik İşlemleri

  • Çoklu grafikler için figure tanımı kullanılır
  • Genel kullanım formatı fig = plt.figure(figsize=(<width>, <height>))
Metod
Açıklama
fig.suptitle(<str_title>)
Tüm grafiklerin başlığı
ax = plt.subplot(<row>, <col>, <index>)
Alt grafik oluşturma
ax.hist(<str_name>)
Histogram (dikdörtgen gösterim) grafiği çizdirme
ax.scatter(<list_val1>, <list_val2>, label='<str_name>')
Noktasal grafik çizdirme
ax.set_xlabel(<str_name>)
Alt grafiğin x kısmına yazılacak yazı
ax.set_ylabel(<str_name>)
Alt grafiğin y kısmına yazılacak yazı

❣️ Noktasal Grafiğe Çizgi Çizdirme

from scipy.stats import linregress​fit_line = linregress(shoes, jerseys)ax3.plot(shoes, fit_line[1] + fit_line[0] * shoes, 'r', label='Line of best fit')

🔗 Faydalı Kaynaklar

2023 © Yunus Emre AK