Links
Comment on page
💫

Asyncio

Python ile asenkron programlama

🔰 Ne Amaçla Kullanılır

  • Paralel işleme gibi seri olarak kodları çalıştırmayı sağlar
  • Asenkron işlemlerin tamamlanması beklenirken diğer işlemleri derler
  • await komutu ile asenkron işlemin tamamlanması beklenir

👪 Birden Fazla Task Çalıştırma

import asyncio
async def first_task():
print("İlk işlem yapılıyor")
await asyncio.sleep(1)
print("İlk işlem tamamlandı")
async def second_task():
print("İkinci işlem yapılıyor")
await asyncio.sleep(1)
print("İkinci işlem tamamlandı")
async def run_tasks():
tasks = []
tasks.append(first_task())
tasks.append(second_task())
await asyncio.gather(*tasks)
asyncio.get_event_loop().run_until_complete(run_tasks())

⌛ Sırayla Çalışan İşlemler Tanımlama

  • wrapper ile her yeni connect işleminden önce delay kadar bekleme işlemi yapılır
  • Bu sayede ilk işlem A sürede olursa ikinci işlem A + delay sürede yapılacaktır
import asyncio
async def connect():
pass
async def wrapper(delay, coro):
await asyncio.sleep(delay)
return await coro
async def multiconnect():
for i in range(5):
asyncio.create_task(wrapper(0.4 * i , connect()))
asyncio.get_event_loop().run_until_complete(multiconnect)

🕳️ Async ile Websocket

import asyncio
import websockets
from websockets.exceptions import ConnectionClosedError
SocketListener = Callable[[dict], None]
async def _connect(self, address: str, callback: SocketListener):
while True:
async with websockets.connect(address, ssl=True, ping_interval=0.) as ws:
while True:
try:
callback(loads(await ws.recv()))
except (asyncio.TimeoutError, websockets.exceptions.ConnectionClosed):
try:
pong = await ws.ping()
await asyncio.wait_for(pong, timeout=self.PING_TIMEOUT)
continue
except:
await asyncio.sleep(self.SLEEP_TIME)
break
except socket.gaierror:
await asyncio.sleep(self.SLEEP_TIME)
continue
except (ConnectionRefusedError, ConnectionClosedError):
await asyncio.sleep(self.SLEEP_TIME)
continue
def _create_task(self, address: str, callback: SocketListener) -> asyncio.Future:
return asyncio.ensure_future(self._connect(adress, callback))
def callback_func(json_data: dict):
pass
ADRESS = ""
task = _create_task(ADRESS, callback_func)
asyncio.get_event_loop().run_until_complete(asyncio.gather(task))
2023 © Yunus Emre AK