Links
Comment on page

👨‍🎨 Tkinter

Tkinter ile temel görsek tasarım işlemleri

👀 Hızlı Bakış

  • 📦 Tkinter python ile gömülü olarak gelen GUI yapım paketidir
  • 🕊️ Hafif bir araçtır
  • 🌟 YClicker üzerinden örnek projeye bakabilirsin

🧱 Temel GUI Yapımı

def on_stop_clicked(): pass
def on_start_clicked(): pass
window = Tk()
window.title("YClicker")
window.resizable(False, False) # Yeniden boyutlandırmayı engeller
# Pencereyi Merkeze Alma fonksiyonuna bakınız
# centerilaze(window, 360, 180) # Mekeze verilen boyutla konumalar
frame_main = Frame(window)
frame_main.pack()
label_title = Label(frame_main, text="Tıklanacağı saati giriniz")
label_title.grid(column=0, row=row, columnspan=2, pady=(10, 0))
row += 1
# self.a_button.grid(row=0, column=1, padx=10, pady=10)
entry_time = Entry(frame_main, width=20, justify="center")
entry_time.grid(column=0, row=row, columnspan=2, pady=(10,0))
row += 1
btn_stop = Button(frame_main, text="Durdur", fg="red", command=on_stop_clicked)
btn_start = Button(frame_main, text="Başlat", fg="green", command=on_start_clicked)
btn_stop.grid(column=0, row=row, pady=10)
btn_start.grid(column=1, row=row, pady=10)
row += 1
label_counter_title = Label(
frame_main, text="Henüz çalışmıyor", font='Helvatica 9 bold', pady=3
)
label_counter_title.grid(column=0, row=row, columnspan=2)
row += 1
label_counter = Label(frame_main, text=START_COUNTER)
label_counter.grid(column=0, row=row, columnspan=2)
row += 1
window.mainloop()

🔳 Pencereyi Merkeze Alma

def centerilaze(root: Tk, width: int, height: int):
# Gets both half the screen width/height and window width/height
positionRight = int(root.winfo_screenwidth()/2 - width/2)
positionDown = int(root.winfo_screenheight()/2.5 - height/2)
# Positions the window in the center of the page.
root.geometry(f"{width}x{height}+{positionRight}+{positionDown}")
root.geometry("+{}+{}".format(positionRight, positionDown))
📢 2 yerine 2.5'a bölerek daha hoş bir gösterim amaçlanmaktadır.

🎨 GUI Yenileme

running = True
while running:
root.update()
if data_available:
copydata_to_gui()
root.quit()
‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için How to make Tkinter GUI thread safe? alanına bakabilirsin.

🔗 Faydalı Kaynaklar

2023 © Yunus Emre AK