Links
Comment on page
🎌

Tavsiyelerim

AutoHotkey (AHK) ile ilgili tavsiyelerim

🔰 Başlangıç için Notlar

  • 📑 Windows arama alanına AHK yazdığınızda gelen uygulama üzerinden doküman dosyasına erişebilirsiniz
  • 🔍 Dokümanda sıkça arama yapın
😥 Dokümantasyonu iyi olmayabilir, biraz yorulabilirsiniz.

📢 Önemli Notlar

  • 🔢 Diziler 1 den başlıyor (😥😥😥)
  • 👮‍♂️ WinRestore, WinShow vb. komutları sakın yalnız kullanmayın
  • 👁‍🗨 := ile atama işlemleri = ile sayı ve string girme işlemleri yapılır
  • 👀 Komutlardaki , kullanımına dikkat edin
  • 💫 For döngülerinin içerisinde döngüde kullandığınız dizinin elemanlarını silmeyin

🧹 AHK Scriptlerini Temizleme

  • 💥 Tüm AHK scriptlerini temizleme taskkill /im "autohotkey.exe"
  • 🧼 Seçili AHK scriptini temizleme wmic process where "commandline like '%%<script_ismi>.ahk'" delete
📢 Detaylar için How do I stop an active AutoHotkey script? sorusuna bakabilirsin

🤯 Gelişmiş Notlar

2023 © Yunus Emre AK