Links
Comment on page

🙋‍♂️ Hoş Geldin

Python'a hoş geldin, kuralları ve gelenekleri tanıyalım

🚧 Python ile Programlamaya Hazırlanma

Python ve JavaScript en popüler diller arasındadır.
 • Python kodlarının uzantıları .py şeklindedir.
 • Windows için .pyw uzantılı python dosyaları start (veya pythonw) komutu ile çalıştırılabilmekte
 • Python komutunu ve pip ile indirdiklerinizi terminal üzerinden görebilmek için aşağıdakileri ortam değişkenlerine kaydetmeniz gerekmekte
  • python.exe'nin yolunu
  • pip ile indirilen terminal üzerinden derlenebilir komutlar için de Scripts yolunu
  • pip install komutu ile indirilen script'ler scripts dizinine gider
  • pip3 freeze --local | xargs pip3 uninstall -y komutu ile tüm pip ile kurulanları silebilirsin
  • Python'ı exe yapmak için auto-py-exe aracını kullanabilirsin
Aralarındaki kıyaslama için buraya bakabilirsin.

👮‍♂️ Yazım Kuralları

Orijinal dokümantasyon için buraya bakabilirsin.
 • Her python dosyasına modül denir
  • import ile dahil edilirler
  • . ile içlerine erişilir
 • Class isimleri için camel case yazım kuralı geçerlidir
  • Boşluk karakteri harfi büyüterek temsil edilir
  • camelCase
 • Geri kalanlar için snake case yazım kuralı geçerlidir
  • Boşluk karakteri _ ile temsil edilir
  • snake_case
 • Girintiler ( karakteri) {} işlevi görür
 • : karakteri ile yeni bir scope (alt alan) açılır
  • for, def gibi döngü veya metot işlemlerinde kullanırlar
 • Metotlar arasında 2 satır bırakılır
 • Metotların en son satırları boş olmalıdır (return için)
 • Kodun en son satırı boş olmalıdır (End of File)
 • Private metotlar _ ile başlar
  • _add, _is_ prime
 • Özel metotlar "dunder" __ ile başlar ve biter
  • __init__, __add__
Daha fazla bilgi için harici bağlantılardaki Should I use underscores or camel case for Python? bağlantısına tıklayabilirsin.

👨‍💻 Çok Satırlı Kod Yazma

Çok satırlı kod yazmak için \ karakterini koyup ENTER'a basarak alt satırdan devam edebilirsin
python 'train.py' \
--train_dir="/{MODELIN_CIKTI_DIZINI_YOLU}" \
--pipeline_config_path="/{YAPILANDIRMA_DOSYASI_YOLU}" \
{'--logtostderr' if logdir else ''}
python 'train.py' --train_dir="/{MODELIN_CIKTI_DIZINI_YOLU}" --pipeline_config_path="/{YAPILANDIRMA_DOSYASI_YOLU}" {'--logtostderr' if logdir else ''}
Üstteki iki komut birbirine eşdeğerdir

📢 UTF-8 ve Script Bildirimleri

Her python scriptinin en üstüne alttaki metni (shebang) yazın
##!/usr/bin/python3
# -*- coding: utf-8 -*-
2023 © Yunus Emre AK