Links
Comment on page
🕐

Zaman İşlemleri

⏱ Zaman İşlemleri (Time, Datetime)

import time
from datetime import datetime
time.time() # Anlık süreyi saniye cinsinden verir
datetime.utcnow() # UTC formatında tarihi verir
datetime.now() # Yerel formatta tarihi verir (Türkiye)
datetime.datetime.now().time() # Yerel formatta saati verir (Türkiye)
# Formatlı zaman bilgisi 26-Jun-2019-16:00:07
datetime.now().strftime('%d-%b-%Y-%H:%M:%S')

➖ Zaman Farkı Hesaplama

a = datetime.datetime.now() # datetime.datetime(2013, 8, 25, 2, 5, 1, 879000)
b = datetime.datetime.now() # datetime.datetime(2013, 8, 25, 2, 5, 8, 984000)
a - b # datetime.timedelta(-1, 86392, 895000)
b - a # datetime.timedelta(0, 7, 105000)
(b - a).microseconds # 105000
(b - a).seconds # 7
(b - a).microseconds / 1000 # 105
‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için Python - time difference in milliseconds not working for me alanına bakabilirsin.

⭐ Fark Metotlarım

def get_time_remain(time: datetime.time) -> datetime.timedelta:
"""Yerel saat ile verilen time arasındaki farkı bulma
Arguments:
time {time} -- Saat bilgisi
Returns:
timedelta -- Zaman farkı
"""
return time - datetime.strptime(str(datetime.now().time()), FORMAT_TIME)
def is_before(time: datetime.time) -> bool:
"""Verilen süre geçildi mi
Arguments:
time {dtime} -- Saat bilgisi
Returns:
bool -- Geçildiyse evet
"""
return get_time_remain(time).days < 0
‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için How to get the difference between two 24 hour times? alanına bakabilirsin.

🙇‍ Program Kapandığında İşlem Yapma (on Exit)

import atexit
def exit_handler():
print 'My application is ending!'
atexit.register(exit_handler)
2023 © Yunus Emre AK