Links
Comment on page

Counter

🔰 Counter Yapısını Tanıyalım

  • 💕list objelerini sayar dict yapısında Anahtar-Miktar ikilisi döndürür.
  • 🚫 Olmayan anahtarlar için 0 değeri döndürülür

⭐ Örnek Kod

from collections import Counter
ele = ['a','b','a','c','b','b','d']
c = Counter(ele)
# Counter({'b': 3, 'a': 2, 'c': 1, 'd': 1})
c['a'], c['z'] # (2, 0)
c.most_common(5) # [('b', 3), ('a', 2), ('c', 1), ('d', 1)]
‍🧙‍♂ En fazla tekrar eden anahtarlar için most_common(<gösterilecek_anahtar_sayısı>) fonksiyonu kullanılır
Last modified 1mo ago
2023 © Yunus Emre AK