Links
Comment on page
💫

Döngüler

Python üzerinde döngüler

🔰 Neden Kullanılır

  • Tekrarlı işlemler için kullanılan yapıdır
  • Kod tekrarlarından kurtarır

🏗️ For Yapısı

sayilar = [6, 5, 3, 8, 4, 2, 5, 4, 11]
toplam = 0 # Toplam değeri tutacak değişken
for sayi in sayilar: # Liste üzerinde döngü ile ilerleme
toplam = toplam + sayi
print("Toplam değer:", sum) # Toplam Değer: 48

🍢 Tek Satırlı For Döngüsü

values = [item.value for item in Fruit] # [4, 5, 6]
values = set(item.value for item in Fruit) # {4, 5, 6}

🔀 İki Liste Üzerinde Paralel Kullanım

for num, cheese, color in zip([1,2,3], ['manchego', 'stilton', 'brie'],
['red', 'blue', 'green']):
print('{} {} {}'.format(num, color, cheese))
# 1 red manchego
# 2 blue stilton
# 3 green brie

👁‍🗨 Range Fonksiyonu

  • Python 2'deki xrange metoduna eş değerdir.
  • generator tipinde veri döndürür
  • Sadece döngüler ile verilerine erişilebilir
# for i in <range>:
for i in range(0,3):
print(i)
Kullanım
Çıktı
range(10)
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
range(2, 8)
[2, 3, 4, 5, 6, 7]
range(2, 20, 3)
[2, 5, 8, 11, 14, 17]
reversed(range(3))
2 1 0

🚧 While Döngüsü

sayac = 0
while sayac < 3:
print("Döngü içinde")
sayac = sayac + 1
else:
print("Döngü dışında")
# Döngü içinde
# Döngü içinde
# Döngü içinde
# Döngü dışında

🛑 Break / Continue

for deger in "string":
if deger == "i":
break # Döngüyü sonlandırır
if deger == "t"
continue # Döngüdeki adımı sonlandırır
print(deger)
print("Son")
s
r
Son
2023 © Yunus Emre AK