Links
Comment on page
💎

Namedtuple

🔰 NamedTuple'ı Tanıyalım

  • ✨ Özel adlandırılmış tuple değerleridir
  • 📋 verbose=True olursa üretilen kodu görürüz
🚀 namedtuple, neredeyse hiç hafıza maliyeti olmadan kendi kendini belgeleyen kod oluşturmak için harika bir yoldur.
from collections import namedtuple
Vector3 = namedtuple('Vector', ['x', 'y', 'z'], verbose=True)
vec = Vector3(1,2,3)
vec.x, vec.y, vec.z
vec.x = 5 # Çalışmaz, çünkü tuple idir. (Dict'ten varkı burada belli olur)
def tfunc(a,b,c):
print(a,b,c)
tfunc(*vec)

👨‍💻 NamedTuple ile Üretilen Kod

from builtins import property as _property, tuple as _tuple
from operator import itemgetter as _itemgetter
from collections import OrderedDict
class Vector(tuple):
'Vector(x, y, z)'
__slots__ = ()
_fields = ('x', 'y', 'z')
def __new__(_cls, x, y, z):
'Create new instance of Vector(x, y, z)'
return _tuple.__new__(_cls, (x, y, z))
@classmethod
def _make(cls, iterable, new=tuple.__new__, len=len):
'Make a new Vector object from a sequence or iterable'
result = new(cls, iterable)
if len(result) != 3:
raise TypeError('Expected 3 arguments, got %d' % len(result))
return result
def _replace(_self, **kwds):
'Return a new Vector object replacing specified fields with new values'
result = _self._make(map(kwds.pop, ('x', 'y', 'z'), _self))
if kwds:
raise ValueError('Got unexpected field names: %r' % list(kwds))
return result
def __repr__(self):
'Return a nicely formatted representation string'
return self.__class__.__name__ + '(x=%r, y=%r, z=%r)' % self
def _asdict(self):
'Return a new OrderedDict which maps field names to their values.'
return OrderedDict(zip(self._fields, self))
def __getnewargs__(self):
'Return self as a plain tuple. Used by copy and pickle.'
return tuple(self)
x = _property(_itemgetter(0), doc='Alias for field number 0')
y = _property(_itemgetter(1), doc='Alias for field number 1')
z = _property(_itemgetter(2), doc='Alias for field number 2')

⭐ Örnek Kullanım

# -*- coding: utf-8 -*-
from collections import namedtuple
LEFT = 'left'
RIGHT = 'right'
MIDDLE = 'middle'
WHEEL = 'wheel'
X = 'x'
X2 = 'x2'
UP = 'up'
DOWN = 'down'
DOUBLE = 'double'
VERTICAL = 'vertical'
HORIZONTAL = 'horizontal'
ButtonEvent = namedtuple('ButtonEvent', ['event_type', 'button', 'time'])
WheelEvent = namedtuple('WheelEvent', ['delta', 'time'])
MoveEvent = namedtuple('MoveEvent', ['x', 'y', 'time'])
2023 © Yunus Emre AK