Links
Comment on page
📦

Paket Kurulumları | Conda

Anaconda & miniconda üzerinde conda ile paket kurulumları

🚴‍♂️ Kurulumlara Giriş

Paket kurulumları conda komutu yardımıyla yapılır.
  • Tüm bu işlemlerin Anaconda Prompt üzerinde yapıldığına emin olun!
  • Sanal ortama yükleme yapılmadan önce sanal ortamın aktif edilmesi gerekmektedir!
conda install pip # 👨‍💼 Pip
conda install -c anaconda numpy # 🧮 Numpy
conda install opencv # 👁‍🗨 OpenCV

🌍 Selenium

Web siteleri üzerinde işlem yapmak için kullanılır.
conda install -c conda-forge selenium
conda install -c clinicalgraphics selenium-chromedriver

🎴 Pillow

  • 🖼️ Python resim kütüphanesi resim için kullanılır.
conda install -c anaconda pillow

🐍 Python Sürümü

conda create -n $PYTHON36_ENV_NAME python=3.6 anaconda # set custom env name

2023 © Yunus Emre AK