Links
Comment on page
🌟

Popüler Paketler

Python üzerindeki popüler paketler (en azından benim kullandıklarım 🙄)

🌟 Sık Kullanılanlar

Paket
Odaklandığı İşlemler
os
İşletim sistemi
time
Zaman
datetime
Tarih
numpy
Matematiksel
openCV
Görüntü
pillow
Resim
Makine öğrenimi
PyHook
Klavye dinleme işlemleri
PyGame
Klavye dinlemek için pipeline oluşturma
Colorama
Ekrana renkli yazı bastırma
ColoredLogs
Ekrana renki raporlama (loglama)
Jinja2
Template (taslak) derleyici

🎇 Windows Paketleri

Modül
Odaklandığı İşlemler
Dokümanlar
pywinauto ☆
Ön planda olmasalar dahi windows uygulamaları (pywin32'i barındırır)
🌐 📺 📥
pygetwindow
Windows pencereleri (basit)
🌐
pywin32
Resmi windows API (pencere dahil)
🌐 📺 📥
pyautogui
Arayüz, fare, klavye ...
📃 📺

🎴 Görüntü İşleme

Modül
Açılkama
Dökümanlar
pillow
Python resim kütüphanesi
opencv
Görüntü işleme
📃
pytesseract
Görüntüdeki yazıyı bulma
🌐

🔄 IO Paketleri

Paket
Odaklanığı İşlemler
Dökümanlar
pynput
Fare, klavye vs...
🌐 📃 📺
keyboard
Klavye yönetimi (pure python)
mouse
Mouse yönetimi (pure python)

🔗 Paketler için Faydalı Bağlantılar

Last modified 1mo ago
2023 © Yunus Emre AK