Links
Comment on page
📗

Verimli Dict Yapıları

🚅 OrderedDict

  • 🍢 Sıralanmış dict olarak geçmektedir
  • 🚀 Sıralandığı için
    O(1)O(1)
    erişim hızına sahiptir.

🧃 DefaultDict

  • 🚫 dict verilerinde en önemli sorun olmayan anahtar (key) verileridir.
  • ✨ Olmayan anahtarlar için varsayılan değer atanır
  • 🧹 Kodda daha temiz yapı sunar
  • 🏗️defaultdict(<type>) şeklinde tanımlanır

💖 DefaultDict Avantajı

from collections import defaultdict
def count_default(x):
count_dict = defaultdict(int)
for ele in x:
count_dict[ele] += 1 # count_dict'te olmayanların değeri 0 olduğundan 1 arttırılabilir
return count_dict
count_default(ele)
def count(x):
count_dict = {}
for ele in x:
if ele in count_dict.keys():
count_dict[ele] += 1
else: # count_dict'te olmayan veriler için 1 atanmalıdır
count_dict[ele] = 1
return count_dict
count(ele)
2023 © Yunus Emre AK