Links
Comment on page
📂

Dizin Yapısını Oluşturma

🌃 Tensorflow Dizininizi Geçici Ortam Değişkenlerine Ekleme

⚡ Hızlı İşlem
🚀 Kalıcı İşlem
Alttaki komut yardımıyla açık olan cmd ekranına ortam değişkeni tanımlayabilirsiniz.
set TENSORFLOW=<dizin_yolu>
  • <dizin_yolu> Tensorflow'u kurmak istediğiniz dizin
    • Örn: "C:\Tensorflow"
  • Bilgisayarıma sağ tıklayın Ayarlar kısmına girin
  • Sol alanda Gelişmiş Sistem Ayarları'na tıklayın
  • Açılan ekranda Ortam Değişkenleri butonuna tıklayın
  • Üst kısımdaki kullanıcı değişkenleri alanında Yeni butonuna tıklayın
  • Değişken ismine: Tensorflow Değerine: 'dizin yolunuzu' yazın

🧱 Temel Klasörlerin Oluşturulması

👩‍💻 Kod ile Dizin Oluşturma
📂 Temel Yapı
👨‍💼 Çalışma Alanı
📀 Data
🤖 Model Dizini
İlerideki yapı için bu dizinin yolu %TENSORFLOW% olarak ifade edilecektir.
mkdir %TENSORFLOW%\workspace\example_detection
mkdir %TENSORFLOW%\workspace\example_detection\data
mkdir %TENSORFLOW%\workspace\example_detection\images\train
mkdir %TENSORFLOW%\workspace\example_detection\images\eval
mkdir %TENSORFLOW%\workspace\example_detection\models
Düzgün ve verimli çalışmak için buradaki yapıyı kullanmanız önerilir.
+ addons
+ docs
+ models
+ scripts
+ workspace
+ example_detection
+ data
+ models
+ <model_ismi>
+ eval
+ train
- *.config
...
+ <model_ismi>
+ eval
+ train
- *.config
...
...
...
+ example2_detection
+ data
+ models
+ <model_ismi>
+ eval
+ train
- *.config
...
+ <model_ismi>
+ eval
+ train
- *.config
...
...
...
Dizin
Açıklama
addons
LabelImg vs.
docs
Dökümanlar
models
Tensorflow Models dosyası
scripts
Kullanacağınız ortak kod parçaları
workspace
Çalışma Alanı
+ workspace
+ example_detection
+ data
+ models
...
+ example2_detection
+ data
+ models
...
...
Dizin
Açıklama
data
Eğitime katılacak verileri (eval.record, train.record, label_map) içeririr.
model
Eğitilecek modellerin dosyalarını içerir.
+ example_detection
+ data
- label_map.pbtxt
- eval.record
- train.record
+ models
...
...
Dosya
Açıklama
label_map.pbtxt
Etiket haritası dosyası
eval.record
Test için kullanılacak tensorflow kayıtları (TF record)
train.record
Eğitim için kullanılacak tensorflow kayıtları (TF record)
+ example_detection
+ data
+ models
+ <model_ismi>
+ eval
+ train
- *.config
...
+ <model_ismi>
+ eval
+ train
- *.config
...
...
...
...
Her bir model için ayrı dizinler oluşturulur.
İsim
Tipi
Açıklama
eval
Dizin
Test sonuçları burada tutulur.
train
Dizin
Eğitim çıktıları burada tutulur
.config
Dosya
Yapılandırma dosyası
2023 © Yunus Emre AK