Links
Comment on page

👨‍💻 Görsel Programlama

💠 Python görsel programlama araçları

 • PySide2
 • PyQt5
 • Tkintrer (zaten yüklü olarak gelir)
 • WxPython
 • Kivy (opensource)
 • PyForms

📦 PyQT5

Python görsel programlama PyQt API'ı ile yapılmaktadır.
 • Bu yazıyı oluştururken yararlandığım kaynak için buraya bakabilirsin.
 • Türkçe eğitim serisi için buraya bakabilirsin.
 • Hızlıca göz atmak için buraya bakabilirsin
🚧 Kurulum
✨ GUI Yapımı
💠 Widgets
GUI için cross development desteği olan pyqt kullanılmaktadır.
 • pip install pyqt5
 • conda install pyqt5
💡 Cross development: Birden çok işletiim sisteminde çalışabilen yazılım geliştirmesi: PC, Mac, linux vs..
GUI oluşturma yardımcı olan QTDesigner oldukça faydalı olacaktır. (💡 Çek-bırak mantığında çalışır. )
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QLabel
​
# Uygulamayı tanımlama
# - [] objesi içine aktarılacak argümanları ifade eder
app = QApplication([])
​
# Pencernein içine yazı yazma ve görünür kılma
label = QLabel('~ YEmreAk')
label.show()
​
# Uygulamayı kullanıcı kapatana kadar çalıştırma (exec olursa arkaplanda da çalışır)
app.exec_()
PyQT deki her bir obje widget olarak adlandırılmakta
Yukarıdan-aşağı, soldan-sağa olmak üzere sırayla:
Ekran görüntüsündeki kodu buraya tıklayarak indirebilirsin.

🟢 QT (PySide2)

 • 💰 Ticari kullanımlar için paralıdır
 • 👨‍💻 OpenSource ve GPL lisanslı kodlar için ücretsizdir

✨ Executable Dosya Oluşturma

2023 © Yunus Emre AK