Links
Comment on page
💞

Kısayollar

AutoHotkey (AHK) hakkında kısayollar ve kısayol işlemleri

🔰 Kısayolları Tanıyalım

 • 🧱 Kısayollar işlemleri Hot ön eki ile tanımlanır
 • 💫 Metin düzenleme için HotStrings
 • ⭐ Klavye kısayolları için HotKeys

🔤 HotStrings

 • ✨ Metinlerin ardışık olarak yazılması ile tetiklenen kısayollardır
 • 📃 Dokümanda HotStrings alanında açıklanır
 • :: ile tanımlanırlar
 • 🧹 Bu tuşlara basılması durumunda, yazılan silinir
 • 🛒 Sizin belirttiğiniz kelime yazılır
‍🧙‍♂ AHK başlangıç dökümanındaki 2 - Hotkeys & Hotstrings alanına bakmanda fayda var

⚙️ HotStrings Ayarları

💎 Özellik
📑 Açıklama
#Hotstring O
Bitirme karakterini kaldırır
#Hotstring r
Sadece tuş basımını ele alır (SendKey gibi durumları görmezden gelir)
#Hotstring Z
Kısayol tetiklendikten sonra sıfırlanır (tekrarlı kısayolları engeller)
#Hotstring C0
Büyük küçük harfi farkını görmezden gelir

⭐ HotStrings Örneği

#Hotstring O ; Bitirme karakterleri kaldırma
#Hotstring EndChars :
:::help::😀
🧙‍♂️️ Ek ayarlara Options alanından erişebilirsin

⌨️ Hotkeys

 • ✨ Klavye kısayolları <buton>:: yapısı ile oluşturulur
 • 🔗 AutoHotkey dokümanında Hotkeys alanında ele alınır
 • 👮‍♂️ Sadece belirli pencerelerde çalışan kısayollar için Remarks About Hotkey, If __alanına bakmalısın
📢️ İşlemin sonunda return yazmayı unutma, aksi halde altındakiler de çalışır.

✨ Hotkeys Butonları

Symbol
Description
#
Win (Windows logo key)
!
Alt
^
Control
+
Shift
&
An ampersand may be used between any two keys or mouse buttons to combine them into a custom hotkey.

⭐ HotKeys Örneği

#+G::
Send ^c
Sleep, 50
Run "http://www.google.com/search?q=%clipboard%"
return
2023 © Yunus Emre AK