Links
Comment on page

Typescript full-stack projeleri icin proje dizin yapisi ve tsconfig dosyasi nasil olmali

typescript, project structure, project management
1042009.png

Ornek Proje Dizini

my-fullstack-project/
├── node_modules/ // Ana proje için global bağımlılıklar
├── packages/
│ ├── backend/
│ │ ├── node_modules/ // Backend için lokal bağımlılıklar
│ │ ├── src/
│ │ │ ├── controllers/
│ │ │ ├── models/
│ │ │ └── index.ts
│ │ ├── package.json
│ │ └── tsconfig.json // Backend için tsconfig
│ └── frontend/
│ ├── node_modules/ // Frontend için lokal bağımlılıklar
│ ├── src/
│ │ ├── components/
│ │ ├── utils/
│ │ └── App.tsx
│ ├── public/
│ ├── package.json
│ └── tsconfig.json // Frontend için tsconfig
├── package.json // Ana proje package.json
├── tsconfig.json // Ana proje tsconfig (opsiyonel)
├── lerna.json
└── README.md

Örnek tsconfig.json İçerikleri

Ana Proje (Opsiyonel)

{
"compilerOptions": {
"target": "es6",
"module": "commonjs",
"composite": true
},
"references": [
{ "path": "./packages/backend" },
{ "path": "./packages/frontend" }
]
}

Backend Proje

{
"compilerOptions": {
"target": "es2020",
"module": "commonjs",
"outDir": "./dist",
"rootDir": "./src"
},
"include": ["src/**/*.ts"]
}

Frontend Proje

{
"compilerOptions": {
"target": "es2020",
"module": "esnext",
"jsx": "react",
"outDir": "./dist",
"rootDir": "./src"
},
"include": ["src/**/*.ts", "src/**/*.tsx"]
}
Bu yapı ve tsconfig.json dosyaları, projenin ihtiyacına bağlı olarak değiştirilebilir. Ancak temel olarak bu yapı genellikle iş görür.

Sadece FrontEnd Proje Dizini

my-ts-project/
├── node_modules/ // Dış paketlerin yüklendiği klasör.
├── src/ // Kaynak kodlarınızın olduğu ana klasör.
│ ├── components/ // Reaktif bileşenler gibi UI bileşenlerini içerir.
│ │ ├── Button.tsx
│ │ └── Header.tsx
│ ├── utils/ // Yardımcı fonksiyonlar ve araçlar.
│ │ └── helpers.ts
│ ├── services/ // API çağrıları gibi servisler.
│ │ └── api.ts
│ ├── models/ // Data modelleri veya interface'ler.
│ │ └── user.ts
│ ├── index.ts // Ana giriş dosyası.
│ └── App.ts // Uygulamanın ana bileşeni.
├── dist/ // Derlenmiş JavaScript kodunun saklandığı dizin.
├── public/ // Statik dosyaların saklandığı dizin.
├── package.json // Proje bağımlılıklarını ve script'leri içerir.
├── tsconfig.json // TypeScript konfigürasyon dosyası.
└── README.md // Proje hakkında bilgiler.
Bu dizin yapısı, birçok projede sıklıkla karşılaşılan bir yapıdır ve genişletilebilirlik ve modülerlik sağlar. Ancak, her proje için bu yapıyı takip etmek zorunda değilsiniz. Projeye ve ihtiyacınıza göre bu yapının içeriği değişebilir.
2023 © Yunus Emre AK