Links
Comment on page

Type Alias Gösterimi Sorunu ve Çözümü

typescript, programming

Type Alias Gösterimi Sorunu ve Çözümü

DALLE_2023-10-26_23.53.04_-_illustration_of_a_very_cute_cat_with_lineal_colors_lying_down_on_a_desk_with_programming_books_a_cup_with_the_TypeScript_logo_and_type_symbols.png

İçerikte alttaki sorunlara çözüm bulacağız:

 1. 1.
  "VS Code TypeScript type hover display issue"
 2. 2.
  "VS Code displaying type alias as template literal TypeScript"
 3. 3.
  "Change how VS Code shows TypeScript type aliases"
 4. 4.
  "TypeScript type resolution problem in VS Code hover"
 5. 5.
  "VS Code not resolving TypeScript type alias correctly"

TypeScript ile basit type yapıları tanımladığımızda yeni isim yerine detaylarını gösteriyor.

export type PairId = Readonly<`${AssetSymbol}_${AssetSymbol}`>
28z4XuP.png

Sorunu çözmek için alias isimli ek bir type daha tanımlıyoruz.

type alias<t> = t & { _?: never }
export type PairId = alias<Readonly<`${AssetSymbol}_${AssetSymbol}`>>
hfOWuBF.png

Referanslar

2023 © Yunus Emre AK