C# Projeye Gömülü Ses Dosyası Ekleme

Son Güncelleme: 22.11.2017

Öncelikle bu yazıda, Windows Form App.'da (C#'da) ses dosyasını ".exe" dosyası içine gömülü olarak yerleştirmesi ve kullanılması ele alınacaktır. Yani ses dosyalarını, programın yanında ek dosyalar olarak değil de programın içine yerleşik olmasının nasıl sağlanacağına değinilecektir.


 • İlk olarak ses dosyasını projemize dahil etmemiz lazım;
Türkçe;
 • Proje ->  <Proje Adın> Özellikleri -> Kaynaklar -> Kaynak Ekle -> Mevcut Dosya Ekle
İngilizce;
 •   Project -> Properties  -> Resources tab ->  Add Resource ->  Add  Existing File

Ardından ".waw" dışındaki ses dosyalarını çalıştırmak için Windows Media Player referansını projemize dahil etmemiz lazım
 • Proje -> Başvuru Ekle -> COM -> Windows Media Player ("wmp.dll" olmasına dikkat edin)


Bir diğer yolu
Ek olarak, ".waw" için SoundPlayer, diğer uzantılar için WindowsMediaPlayer türünden değişkenimizi oluşturuyorz.
 • WindowsMediaPlayer wmp = new WindowsMediaPlayer();
Son olarak şu kodu eklememiz yeterli;
 1. string fileName = Path.Combine(Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ApplicationData), "<istediğiniz isim>.<dosya uzantısı>");
 2. File.WriteAllBytes(fileName, Properties.Resources.<ses dosyası ismi>);
 3. wmp.URL = fileName;
 4. wmp.controls.play(); // Sesi çalıştırma
 5. wmp.controls.stop(); // Sesi durdurmaSırasıyla Açıklarsak;
 1. Karşı bilgisayarda oluşturulacak dosyanın yolunu string'e atıyoruz. ("sound.mp3" istediğiniz isim olabilir)
 2. Dosya yolu ve ses dosyamızı kullanarak dosyayı oluşturuyoruz. ("bensound_memories" ses dosyamın adı)
 3. ".waw" için SoundPlayer.URL diğer ses dosyaları için wmp.URL 'ye oluşturduğumuz dosyanın yolunu gönderiyoruz, bu sayede player o müziği bulacaktır.
 4. Müziği başlatma
 5. Müziği kapatma Yorumlar

Popüler Yayınlar