Scanner Methodları (Java)

Unutma, buraya tıklayarak java ile paylaşımların derlendiği siteye gidebilirsin.

İlk olarak, Scanner metodunu açıklamakta fayda var. Scanner methodu kullanıcıdan girdi almak amaçlı kullanılan bir metottur. Bu metotta herhangi bir obje türünde girdi alabiliyoruz, obje türünü belirlemek için ise bu sınıfın içindeki alt metotları kullanıyoruz.

-> Başlıca Scanner Metotları ve Döndürdükleri;


-> next();


Klavyeden alınan girdileri, ilk whitespace girdisine kadar almakta ve bu girdiyi string türünde döndürmekte.
  -> nextLine();

Klavyeden alınan girdileri, ilk ENTER ("\n") girdisine kadar almakta ve bu girdiyi string türünde döndürmekte.

-> nextByte(); nextShort(); nextInt(); nextLong(); nextFloat(); nextDouble();Klavyeden alınan girdileri byte / short/ int / long / float / double türünden alır. Farklı bir aralıkta sayı değeri girilirse, hata (exception) verir.


-> hasNext();

Scanner tipinde tanımlamış olduğumuz değişkenin bir satır sonrasında veri olup olmadığını kontrol eder. İsteğe göre veri türleri üzerinden kontrol de yapabilmekte.Örnek olarak; hasNextInt() bir sonraki satırda int olup olmadığını kontrol eder ve sonuca göre true / false döndürür.

-> useDelimiter(String);

Parametre olarak  string tipinde değişken alan bu fonksiyon, .next() metodun veri alma sınırını paremetre olarak aldığı string olarak belirler. Normalde next() metodu whitespace karakterine geldiğinde veri almayı kesmektedir. Bu metotdan sonra next() metodu "alınan string" 'e geldiğinde veri almayı kesmiş olacak.

-> delimiter();

Scanner tipinde tanımlanmış olan değişkenin sınırlayıcısını döndürür. Yani useDelimiter("mi"); yapıtğımız bir objenin delimiter(); metodu "mi" stringini döndürecektir.Varsayılan sınırlayıcı değiştirilmediyse next(); metodunda "\p{javaWhitespace}+" döndürür.

-> close();
Herhangi bir değer döndürmeyen bu fonskiyon, Scanner objesini kapatır.


    Javada tanımlı olan whitespace'ler ;
                 "\n" - Satır atlatma (ENTER)
                 "\t" - Bir tab kadar boşluk atlatma (TAB)
                 "\r" - Bir tab kadar satır atlatma
                  " " - Boşluk atma (SPACE)Yorumlar

Popüler Yayınlar