Javascript

Dökümantasyonu için buraya tıklayabilirsin.

<Markdown olarak eklenecektir.>

Temel Bilgiler:


Html Elemanı Alma:
  • document.getElementById(  <id>  ): ID ile html elemanı bulma
    • ID: Eşsiz isimlerdir
  • document.getElementsByTagName(  <tagname>  ): Etiket ile html elemanı bulma
    • Etiketler: iframe, div, a, p, h1 ...
  • document.getElementsByClassName(  <className>  ): Class ismi ile html elemanı bulma
    • ClassName: Css dosyalarını bağlayan isimler class="btn_red" vs..

Yorumlar

Popüler Yayınlar