Image Processing

BU YAZI TEST AMAÇLIDIR, ASLINA BURAYA TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİN


Görüntü İşleme

Ders matlab üzerinden işlenmektedir.

İçerikler

HOME tuşu ile yukarı yönlenebilrsiniz

Ders Hakkında

 • Yoklama: Yok
 • Ödev: %20 etkilemekte
  • En az 5 ödev olacak.
  • Aksis üzerinden verilecek

Ders İçerikleri

Ders içerikleri drive üzerinden yedeklenmektedir, buraya tıklayarak erişebilirsin.

Lineer Filtreleme ve Kenar Belirleme

Kenar Belirleme (Edge Detection)

 • Kenar, görüntü içerisinde parklaklığın sıçrama yaptığı bölgedir.
 • Belli eşiğin üstündeki ani değişimler (255'ten 0'a değişim 255'tir)
 • Türevin yüksek değer aldığı yerler kenarları oluşturur. (gradient descent)
edge_detection

Kenar Belirleme Sorunları

 • Gürültü (noise)
 • Kenar belirleme ve konumlama ölçütleri arasındaki karşılıklı ilişki
 • Kenarların çok ölçekli yapısı

Kenar Belirleme Yöntemleri

 • Eşik değerini geçmesi koşulunda kenar kabul edilir.
 • Gradyan (gradient) parlaklık seviyesindeki değişimin en yüksek olduğu yönü belirtir
  • Gradyan, kenar yönüne diktir
 • Gradyan genliği (gradient amplitude) kenarın yönü hakkında bilgi verir
 • Gradyan açısı (gradient angle) kenarın kalınlığı hakkında bilgi verir
Gradyan'a eğim denilebilir.
edge_detection_ex edge_detection_ex2

Gradyan Tabanlı Kenar Belirleme

gradiant_bases_edge_det
Görüntünün birinci türevindeki maks ve min değerlere bakarak kenar belirleme yöntemidir.
Teknik AÇıklama
Sobel 2 maske ile, 2 boyutlu eğim (gradyan) ölçümü yapar
Prewitt Sobel'e göre daha basit ama gürültülü sonuçlar elde eder
Robert En basit eğim opreratörüdür, köşeden köşeye çapraz geçiş yapar
(G = kök(gx'in karesi + gx'in karesi)) gradiant_tec grad_ex2

Laplasyan Tabanlı Kenar Belirleme

İkinci türevdeki sıfır geçişleriyle belirleme.
 • İkinci türev 1.nin max noktasındayken 0 olur, 0 noktaları tespit edilir
 • Marr-Hilderth
 • Canny 🌟
laplasian
Marr-Hilderth Kenar Belirleme
 • LoG (Laplacian of Guassion)'un 0 Kesişimini ele alır
 • Ön işlem olarak yumuşatma (gauss filter) kullanır
marth_hilderth
Canny Kenar Belirleme
 • Çok fazla kullanılır
 • Gradyan büyüklüğü ve yönü belirlenir canny_maskes
 • Birden fazla pixel kalınlıktaki kenarlar, inceltme ile bir pixel kalınlığa düşürülür
  • İnceltme, q bir kenarsa, komşularından daha büyük değer almalıdır
 • Büyük ve küçük olmak üzere iki eşik değeri (threshold) tanımlanır
  • Eşik değeri yüksek seçilirse kalın kenarlar, düşük seçilirse ince kenarlar ve gürültü tespit edilir
  • Büyük olan ile kalın kenar eğrileri belirlenir
  • Küçük olan ile eğriler devam ettirilir
   • Komşularının gradyan açıları yakın değerler alıyorsa kenara dahil edilir
canny_ex canny_ex2

Gürültü (Noise)

Tür Açıklama
Tuz ve biber (salt & pepper) Rastgele siyah ve beyaz piksellerin oluşması
İmpuls (impulse) Rastgele beyaz piksellerin oluşması
Gauss Parlaklık seviyerilnde gauss dağılımına uyan değişimlerin oluşması
noise_ex

Gürültülü Engelleme

Gauss fonksiyonu ile çarpılarak gürültü sönümlenebilir.

Frekans Kavramı

Mesafeye göre gri seviye değişiminin miktarını ifade eder.
 • 0'dan 255 değişimi veya tam tersi yüksek frekans
 • 200'den 220 değişimi veya tam tersi düşük frekans

Lineer Filtreler

Filtreler frekans'a göre pixel'leri temizlemek için kullanılır.

Alçak Geçirgen Filtreler

 • Gürültüyü yok eder (noise cleaning)
 • Görüntüyü yumuşatır (smoothing)
 • Kenarları bulanıklaştırır (blurring)
Filtre Açıklama
Guassian Sert ton değişklerini azaltır ve görüntünün daha yumuşak olmasını sağlar. Maskenin artması bulanıklığı ve kenar kalınlığını arttırır
Laplasyan Sayısal olarak en yakın iki pixel'in x ve y düzlemine göre türevidir. Gürültüye çok duyarlıdır
LoG Önce huassian

Yüksek Geçirgen Filtreler

Görüntü içerisindeki detayları, kenarları ve gürültüyü ortaya çıkarır.
noise_elemination

Guassian Filtre

 • Alçak geçirgen filtredir
 • Sert ton değişiklerini azaltır
 • Görüntünün yumuşak olmasını sağlar
 • Maskenin artması bulanıklığı ve kenar kalınlığını arttırır

Laplasyan Fitre

 • En yakın iki pixel'in x ve y düzlemine göre türevini hesaplar
 • Gürültüye karşı çok duyarlıdır

LoG (Laplasyan of Guassian)

2 filtreleme tekniğin sıralı olarak birleştirilmiş halidir
 • Laplansyan gürültüye çok duyarlıdır
 • Gürültü, guassian filre ile azaltırılır ve görüntü yumuşatılır
 • Sonra laplasyan filtre uygulanır

Medyan Filtre

Gaussian Filtre'si gürültüyü giderirken görüntüyü bulanıklaştırır. Medyan filtre:
 • Görüntüyü bulanıklaştırmadan gürültüyü engeller
 • Pixel değerinin komşu pixel değerlerine göre medyanı alınır
medyan_filtre medyan_örneği

Temel Görüntü İşlemleri

İşlem Yapılma Yöntemi
Bulanıklaştırma (blur) Ppixel değerlenin çevresindeki pixel değerleri ile ortalamasının hesaplanması
Keskinleştirme (sharpen) Orjinal görüntüye kenarları bulunmş görüntü eklenir (Maskedeki merkez değeri 1 arttırılarak)
Kabartma Resme 3D efekti verir, merkezin bir tarafındaki pixel değerlerinden diğer taraftakilerin çıkarılması ile yapılır. Negatif olanlar gölge, pozitif olanlar aydınlık yüzey olur. Görüntünün çoğu gri tonlarına dönüşecektir

Renk ve Geometrik Dönüşümler

Renk Formatları

Her bir renk için 8bit'lik bir tanımlama var. (255)
Format Açıklama Kullanım Alanı
RGB Işığa eş değer, genel kullanılan method TV, PC vs.
CMYK Boya renklerini taklit eder, baskılarda kullanılır Printer
HSI
YIQ

RGB

 • Cihaza ve donanıma bağlı bir renk formatıdır
 • RGB ile kodlanan dosyalar az yer kaplar
 • RGB: Red Green Blue
 • CMYK: Cyan, Magena, Yellow, Key (Key siyah rengi temsil eder)
  • Key (siyah) renk, baskıda kullanılmazsa, teorideki karşılığını sağlamaz
 • RGB beyaza odaklı, CMYK siyaha odaklı hareket eder
  • max RGB: Beyaz
  • max CMYK: Siyah
  • CMY = 1 - RGB

Perspektif İzdüşüm

3D resmi 2D'ye geçirince derinlik verisinin kaybolma sebebi, benzerlerlik teoreminden kaynaklanır.
Mutlak siyah varsa boşluk gibi görünür.

Gemometrik Dönüşümler

 • Öteleme
 • Ölçekleme
 • Döndürme
Her birinde homojen koordinatlar kullanılır.

Homojen Koordinatlar

Fazlalık olan kısımlara 1, diğer alanlara değişkenler verilir. [xy1] vs.
Matrikslerde çarpım işlemleri daha kolaydır.

Görüntü İyileştirme Metodları

Çok koyu ya da çok açık görüntüler üzerinde uygulanır.
Metod Açıklama
Histogram Germe Verilerin aralığını arttırma işlemi
Histogram Eşitleme Her renk değeri için eşit sayıda pixel olmasını sağlama

Histogram Germe

Pixel değerlerinin aralığını genişletme işlemi olarak da bilinir.
 • Resmin sahip olduğu en düşük ve en yüksek pixel değeri bulunur
  • $eski_{max}, eski_{min}$
 • İstenen en yüksek ve en düşük pixel aralıkları belirlenir
  • Genelde 0, 255 değerleri seçilir
  • $yeni_{max}, yeni_{min}$
 • Her bir pixel, yeni başlangıç ve bitiş noktasına göre değerler alır
$$ yeni_i = ((yeni_{max} - yeni_{min}) / (eski_{max} - eski_{min})) . (eski_i - eski_{min}) + yeni_{min} $$

Pythonda Histogram Germe İşlemi

def histogram_stretching(image: Image, new=(0, 255)): """Histogram Germe Arguments: image {PIL.Image} -- Resim Keyword Arguments: new {(min, max)} -- tuple (default: {(0, 255)}) Returns: PIL.Image -- Gerilmiş resim """ def difference(variable: tuple): return variable[1] - variable[0] np_image = np.array(image) # Resmi numpy.ndarray formatına çevirme flatten_img_np = np_image.reshape(-1) # Resmi tek boyuta indirgeme # Histogram germe denklemi old = flatten_img_np.min(), flatten_img_np.max() for i in range(0, len(flatten_img_np)): flatten_img_np[i] = (difference(new) / difference(old)) * \ (flatten_img_np[i] - old[0]) + new[0] # Aynı boyutlardaki yeni resmi oluşturma return Image.fromarray(flatten_img_np.reshape(np_image.shape))

Histogram Eşitleme

Her bir parlaklık seviyesi için aynı sayıda pixel bulunmasını sağlayarak resmin pixellerinin dengeli (uniform) dağılımda olması amaçlanır.
 • Her pixel ton değerinin resmin içinde hangi oranda olduğu $p_r(r_k)$ hesaplanır
  • $P_r(r_k) = n_k / n$
   • $n$: Toplam pixel sayısı
   • $n_k$: k. pixel sayısı
 • Kümülatif olasılık fonksiyonu $s_k$ hesaplanır
  • $s_k = T(r_k) = \sum_{j=0}^k P_r(r_k) = \sum_{j=0}^k n_j / n$
 • Ters dönüşüm yapılarak, hangi renk tonu yerine hangisinin geleceği hesaplanır
  • $r_k = T^-(s_k) = L * T(r_k)$
   • $L$: Maksimum pixel değeri (255)

Python'da Histogram Eşitleme

def histogram_equalization(image: Image): """Histogram eşitleme Arguments: image {PIL.Image} -- Resim Returns: PIL.Image -- Resim """ np_image = np.copy(image) # Numpy formatına çevirme flatten_image = np_image.flatten() # Resmi tek boyuta indirgeme # Pixel bilgilerini alma pixel_num = len(flatten_image) max_pixel_num = flatten_image.max() min_pixel_num = flatten_image.min() # Pixel dağılımını hesaplama pixel_manager = {} # Pixel yönlendirici cumulative_probability = 0 # Kümülatif pixel bulunma olasılığı for i in range(min_pixel_num, max_pixel_num + 1): pixel_count = 0 # Pixel'in tekrar etme sayısı for pixel in flatten_image: if i == pixel: pixel_count += 1 cumulative_probability += pixel_count / pixel_num pixel_manager[f'{i}'] = round( max_pixel_num * cumulative_probability ) for i in range(len(flatten_image)): flatten_image[i] = pixel_manager[f"{flatten_image[i]}"] return Image.fromarray(flatten_image.reshape(np_image.shape))
Ek kaynak için buraya bakabilirsin.

Harici Bağlantılar

Yorumlar

Popüler Yayınlar