Android component isimleri

  • Progress Bar
    • Horizontal: Yatay olayı
  • Navigation Bar


  • Navigation View 

    • .setFinishedOnTouchOutside(false); // Ekranın dışına basılırsa kapanmasını engeller
    • .setCancelable(false); // Geri tuşuna basılınca kapanmasını engeller

Yorumlar

Popüler Yayınlar