Kotlin SQL ile Database Oluşturma
İlk olarak try - catch yapısı kurulur ve olası sorunda programın kapanması engellenir.

try {
    ...
}
catch (e : Exception){
            e.printStackTrace()
}

Bütün kodları ... olan yere yazacağız. Artık başlayabiliriz.

Basit bir database'in oluştulması:

 • database = openOrCreateDatabase("Datas", Context.MODE_PRIVATE, null)
  • "Datas" : Oluştumak istediğimiz database'in adı ("Veriler", "Hey", "hop" vb.)
   • Yazım kuralları gereği database adı büyük harfle başlamalı
  • Context.MODE_PRİVATE : Database'i private (özel) sadece bizim erişebileceğimiz halde kurmak.
   • (Context.MODE yazıp ALT+ SPACE yaparsanız detaylar çıkacaktır karşınıza)
  • null : CursorFactory
Database'in içeriğini değiştirme:
 • database.execSQL("...")

Birkaç örnek;

try {
  val database = openOrCreateDatabase("Datas", Context.MODE_PRIVATE, null)

  database.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXIST datas (name VARCHAR, age INT(2)") 
// INT(2) ile 2 rakam olacağını belli ediyoruz
} catch (e : Exception){
  e.printStackTrace()
}

 • CREATE TABLE IF NOT EXITS : table oluşturma
 • datas : table ismi
 • VARCHAR : char
 • INT : Int

database.execSQL("INSERT INTO datas (name, age) VALUES ('Yunus' , 21)")
database.execSQL("INSEER INTO datas (name, age) VALUES ('Emre', 15")

 • INSERT INTO : veri ekleme için SQL kodu
 • datas : table ismi
 • name : değişken ismi
 • age : değişken ismi
 • VALUES : değerleri atamak için SQL kodu
 • 'Yunus' : VARCHAR (string) tipindeki veri
 • 21 : INT(2) (Int) tipindeki veri

if (database != null) {
  val cursor = database!!.rawQuery("SELECT * FROM datas", null)

  val nameIndex = cursor.getColumnIndex("name")
  val ageIndex = cursor.getColumnIndex("age")

  cursor.moveToFirst()

  while (cursor != null){
    println("İsim : ${cursor.getString(nameIndex)}" )
    println("Yaş : ${cursor.getString(ageIndex)}")

    cursor.moveToNext()
  }


}

 • rawQuery(...) : SQL kodu ile veri alma
 • SELECT * FROM : Bütün verileri almak için SQL kodu
 • nameIndex : name sütünundaki verilerin indexi
 • ageIndex : age sütunundaki verilerin indexi
 • Cursor.moveToFirst() : Cursoru ilk elemana atıyoruz
 • Cursor.getString() : İstenen indexteki string olarak döndürür.
 • Cursor.moveToNext() : cursoru bir sütün aşağı indirme
database.execSQL("UPDATE datas SET age = 21 WHERE name = 'Yunus") // Veri güncelleme
database.execSQL("DELETE FROM datas WHERE age = 15") // Veri silme


 • UPDATE : veri güncellemek için SQL kodu
 • datas : table ismi
 • SET : veri koymak için SQL kodu
 • age : table'daki değişken ismi
 • WHERE : veri / durum aramak için SQL kodu
 • name = 'Yunus' : aranan durum
 • DELETE FROM : veri silmek için SQL kodu
 • datas : table isme
 • WHERE : veri / durum  aramak için SQL kodu
 • age = 15 : aranan durum
database.execSQL("SELECT FROM datas WHERE name = 'Yunus") // Yunus isimli olan dataları alır
database.execSQL("SELECT FROM datas WHERE name LIKE '%s'") // sonunda 's' harfi olanları alır
database.execSQL("SELECT FROM datas WHERE name LIKE 'y%") // başında 'y' harfi olanları alır
database.execSQL("SELECT FROM datas WHERE name LIKE '%u%") // içinde 'u' harfi olanları alır

 • SELECT FROM : veri almak için SQL kodu
 • datas : table ismi
 • WHERE : veri / durum aramak için SQL kodu
 • name =  'Yunus' : aranan durum
 • LIKE : benzeri demek için SQL kodu
 • LIKE 'y%' : aranan durum


Yorumlar

Popüler Yayınlar