Kotlin İnheritance



class Sum:Div() { // : ile extend ediyoruz ve Div'in başına open yazıyoruz.
        fun sum(a: Int, b:Int):Int {
            return a + b
        }
    }

    open class Div{
        fun div(a: Int, b:Int):Int {
            return a / b
        }
    }

Yorumlar

Popüler Yayınlar