Kotlin Diziler


val dizi = arrayOfNulls<String>(10)
 • String : Değişken tipi
 • 10 : Dizi boyutu
 • dizi[0] = "Dizi 0"
 • dizi[1] = "dizi 1" şeklinde tanımlanır.
 • Not: val olan dizi değişkenimiz oluyor, dizi[0] val olmuyor, var oluyor. Atama yapılabiliyor.
val sayıDizisi = intArrayOf(1, 2, 3, 4)
 • 1, 2, 3, 4 sırasıyla 0, 1 ,2 ,3. indexlerin değerleri
 • sayıDizisi.set(2, 9)
  • 2 : index
  • 9 : index'e yerleşecek değer.
  • (dizideki 3 değeri 9 olacak, yeni dizi : 1, 2, 9, 4)

Boyutu değiştirilebilen bir diziler:

val liste = ArrayList<String>()
 • String : değişken tipi
 • liste.add("liste1")
 • liste.add("liste 2")
 • liste.add("liste 2")
 • liste.add(1, "Hello")
  • 1 : index
  • "Hello" değişkene atanan değer
  • liste'nin değerleri ["liste1", "Hello", "liste2", "liste2"]
Her elemanı farklı olan diziler ; 

val küme = HashSet<Int>()
 • Int : Değişken tipi
 • küme.add(2)
 • küme.add(2) // 2 tane aynı değer olamaz bu kaydedilmez. (Set özelliği)
 • küme.add(0, 3)
  • 0 : index
  • 3 : değer
  • küme'nin değerleri [3, 2]
val harita= HashMap<String, Double>
 • String : Key (Konum bilgisi , anahtarı)
 • Double : Değer
 • harita.add("ilkdeger", 1.0)
 • harita.add("ikincideger", 2.6)
 • harita.get("ilkdeğer") // Verileri almak için yapılır.
  • ilkdeğer : anahtar değeri
 • harita dizisinde
  • ilkdeğer indexinde 1.0
  • ikincideğer indexinde 2.6 var.

Yorumlar

Popüler Yayınlar