Android, Kotlin ile Veri İşlemleriVeri Oluşturma / Alma
 • val veri= this.getSharedPreferences(this.packageName, android.content.Context.MODE_PRIVATE)     // Veri kaydını değişkene atama    
  • this.packageName : paket ismi (com.... en üst satırdaki)
  • MODE_PRIVATE : sadece benim uygulamamdan erişilebilirlik
 • var age1 = 30
 • veri.edit().putInt("userAge", age1).apply()    // Veriyi kaydetme
  • userAge : anahtar
  • age1 : değer / değişken
 • val age2= veri.getInt("userAge", 0)     // Kayıtlı veriyi alma
  • userAge : anahtar (put'takini almak için aynı olmalı)
  • 0 : Eğer anahtar yoksa, varsayılan değer ataması
 • println("stored age : $storedAge")     // veriyi gösterme
Veri Güncelleme
 • age = 31
 • veri.edit().putInt("userAge", age).apply() 
  • // Daha önceden olan bir anahtarın üstüne kaydedilirse güncelleme olur.
Veri Silme
 • veri.edit().remove("userAge").apply() // Veri silindi
  • userAge : silinecek anahtar
 • val age3 = veri.getInt("userAge", 0) // Veri olmadığı için age3 = 0 olacak.
  • userAge : anahtar
  • 0 : varsayılan değer

Yorumlar

Popüler Yayınlar