Kayıtlar

Ocak, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

NoteBook Notları

Lojik / Durum Dİyagramları

Kotlin SQL ile Database Oluşturma

Harf Notlarını Öğren

Android, Kotlin ile Veri İşlemleri

Kotlin If - Switch

Kotlin Diziler

Kotlin Giriş (Değişkenler ve Fonksiyonlar)

Kotlin İnheritance

Java / Layouts / GroupLayouts

Group Layouts 1

Kali Linux araçlarını Linux Mint'e İndirme