C'de Dosyalara Erişim (Veri Yapıları)

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include<time.h>

struct student
{
  int id;
  char name[20];
  int score;
};


int main()
{
  struct student s;
  FILE *fp,*f;
  int n,rec;
  
  int selection;
  while (1)
  {
    printf("*** *** ***\n");
    printf("   1  -->  Dosyaya kayit ekle               \n");
    printf("   2  -->  Dosyadan kayit oku(sirali erisim ile)     \n");
    printf("   3  -->  Dosyadan kayit oku(dogrudan erisim ile)    \n");
    printf("   4  -->  Sonlandir                   \n");
    printf("   5  -->  Erisim surelerini kiyasla           \n");
    printf("*** *** ***\n");
    
    printf("Seciminizi girin: ");
    scanf("%d", &selection);
    
    switch (selection) {
      case 1:
        //dosyayı append modunda hem okuma hem yazma icin acalim
        fp=fopen("students.txt","a+");
        //kullanicidn bilgi alarak dosyaya eklenecek kayiti olusturma
        printf("\n\nid:");
        scanf("%d",&s.id);
        printf("Name:");
        scanf("%s",s.name);
        printf("Score:");
        scanf("%d",&s.score);
        //kaydi dosyaya yazma
        fwrite(&s,sizeof(s),1,fp);
        fclose(fp);
        break;
      case 2:
        fp=fopen("students.txt","a+");
        printf("\nDosyadaki kacinci kaydi okumak istiyorsunuz:");
        scanf("%d",&rec);
        //gecerli bir sayi girdigini farzedelim
        fseek(fp,SEEK_SET,0); //dosyanin basini isaret ediyor
        int count=0;
        while(count!=rec-1){
          fread(&s,sizeof(s),1,fp);
          count++;
        }
        //rec-1 kadar kayit okundu, simdi okunacak kayit bizim ulasmak istedigimiz kayit
        fread(&s,sizeof(s),1,fp);
        printf("id:%d\nName:%s\nScore:%d\n",s.id,s.name,s.score);
        fclose(fp);
        break;
      case 3:
        fp=fopen("students.txt","a+");
        printf("\nDosyadaki kacinci kaydi okumak istiyorsunuz:");
        scanf("%d",&rec);
        //gecerli bir sayi girdigini farzedelim
        fseek(fp,(rec-1)*sizeof(s),0); //dogrudan kaydin oldugu yeri isaret ediyoruz
        fread(&s,sizeof(s),1,fp);
        printf("id:%d\nName:%s\nScore:%d\n",s.id,s.name,s.score);
        fclose(fp);
        break;
      case 4:
        return 0;
      case 5:
        f=fopen("test.txt","a+");
        clock_t begin,end;
        double duration;
        struct student test;
        test.id=10;
        strcpy(test.name,"ali");
        test.score=50;
        
        int counter=1000;
        int record=counter-1;
        printf("Test amacli %d kayit iceren test.txt adli dosya olusturuldu\n",counter);
        printf("%d. kayda erisim icin gecen sureler hesaplandi\n",record);
        while(counter--){
          fwrite(&test,sizeof(test),1,f);
        }
        fseek(f,SEEK_SET,0);
        counter=1000;
        //sonuncu kaydi okumak istedigini varsayalim yani counter.kayit
        
        //sirali erisimle okuma
        /*******************************/
        begin=clock();
        count=0;
        while(count!=record-1){
          fread(&test,sizeof(test),1,f);
          count++;
        }
        //bizim ulasmak istedigimiz kayit
        fread(&test,sizeof(test),1,f);
        end=clock();
        duration=(double)(end-begin)/ CLOCKS_PER_SEC;
        printf("Sirali erisimle:%f sn\n", duration);
        /*******************************/
        
        fseek(f,SEEK_SET,0);
        //dogrudan erisimle okuma
        /*******************************/
        begin=clock();
        fseek(f,(record-1)*sizeof(test),0); //dogrudan kaydin oldugu yeri isaret ediyoruz
        fread(&test,sizeof(test),1,f);
        end=clock();
        duration=(double)(end-begin)/ CLOCKS_PER_SEC;
        printf("Dogrudan erisimle:%f sn\n", duration);
        /*******************************/
        fclose(f);
        break;
        
    }
  }
  
  return 0;
}


Yorumlar

Popüler Yayınlar