Stack (Yığın)

İstersen buraya tıklayarak açıklamalı veya açıklamasız stack kodlarını indirebilirsin.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>

/**
 * Yığın yapısı
 * @author Yunus Emre AK
 */
 
typedef struct node{
    int veri;
    struct node * altindaki;    
}Dugum;

/* Yığın yapısında son giren ilk çıkacağı için "enUst" adında bir düğüm oluşturalım.
 * Oluşturulan bu yığın, üst üste konulan kitaplar gibi düşünülebilir.
 *
 * 
 */
Dugum *enUst = NULL;

// Yığına veri ekleme fonksiyonu.
void push(int veri){
 // İlk kez veri atama işlemi yapılmadan önce yığın düğümü oluşturulur.
 Dugum* yeniDugum;
 
 // Bellek atama işlemini yapıyoruz.
 yeniDugum = (Dugum*)malloc(sizeof(Dugum));
 
 // Veriyi atıyoruz.
 yeniDugum->veri = veri;
 
 /* Yeni düğüm, enUst olarak ifade ettiğimiz düğümün üstünde olduğu için
 * yeni düğümün altındakini, eski enUst düğüm olarak atıyoruz.
 */
 yeniDugum->altindaki = enUst;
 
 /* Yeni tanımladığımız düğüm artık en üstte olduğu için yeni düğümü en üste
 * atıyoruz, böylelikle ana düğüm en altta, diğer düğümler üstüne binecek şekilde 
 * veri depolanacak, yapılacak en son "altindaki" işlemi ana düğüme ulaştıracaktır.
 */
 enUst = yeniDugum;
 
}

// Yığından veri çıkarma fonksiyonu.
int pop(){
 /* İlk olarak yığında veri olup olmadığı kontrol ediyoruz, eğer veri yoksa işlem
 * yapılamaz.
 */
 if(enUst == NULL){
  printf("\nYigin dugume sahip degil, hata!\n");
  
  // Hata kodu olması amaçlı , -1 döndürüyoruz.
 return -1;
 }
 
 // Düğümdeki veriyi geri döndürülecek olan sonuc'a atıyoruz.
 int sonuc = enUst->veri;
 
 /* En üstteki düğüm silinmeden önce onun için ayrılan belleği serbest bırakmamız 
  * lazım, bu sebeple bellek bilgisini kaybetmemek için geçici bir düğüne atıyoruz.
  */
 Dugum *gecici = enUst;
 
 // En üstteki düğüm silineceği için, altındaki düğüm en üste gelecektir.
 enUst = enUst->altindaki;
 
 // Silinen düğüm için ayrılan belleği serbest bırakıyoruz.
 free(gecici);
 
 // düğümden aldığımız değeri ekrana döndürüyoruz.
 return sonuc;  
}

// Bütün düğüm verilerini ekrana yazdırma fonksiyonu.
void printStack(){
 /* Ana yığının üzerinde değişiklik yapmamak için bir kopyasını oluşturuyoruz.
 *
 */
 
 Dugum *kopyaEnUst = enUst;
 
 // Görsel düzenleme için buradadır.
 printf("\n*******");
 
 // Değerler var olduğu sürece işlem devam etmeli.
 while(kopyaEnUst != NULL){
 printf("\nVeriler: %d ",kopyaEnUst->veri);
 
 /* En üstteki veriye baktıktan sonra bir altındakinin bakmak için altındakini
  * en üste alıyoruz.
  */
 kopyaEnUst = kopyaEnUst->altindaki;
 }
 
 // Görsel düzenleme için buradadır.
 printf("\n*******");
}

int main(){
 int x = 10;
 for(x; x < 50; x+=10){
 push(x);
 printf("\n%d verisi eklendi",x);
 printStack();
 }
 
 int a,i = 1;
 
 for(a = pop(); i < 5; a = pop()){
 printf("\n%d verisi cikarildi.",a);
 
 printStack();
 i++;
 }
 
 push(30);
 printf("\n30 verisi eklendi");
 printStack();
}

Veri Yapıları

Yorumlar

Popüler Yayınlar