Component Methodları

Son Güncelleme: 18.10.2017

Belli Başlı Component (frame, panel, label) Metot'ları
 • Set (Ayarlama);
  • setSize(...); // Componentler'in boyutunu ayarlar.(...);
  • setLocation(...); // Componentler'in çizileceği konumu ayarlar.
  • setBounds(...); // Componentler'in boyutunu ve çizileceği konumu ayarlar.
  • setVisible(...); // Componentler'in görünürlüğünü ayarlar.
  • setLayout(...); // Componentler'in içine eklenen componentlerin (panel, text, label) eklenme yerleştirilme düzenini ayarlar.
  • setDefaultCloseOperation(...); // Frame'de X butonuna basıldığında yapılacak eylemi ayarlar. 3 (JFrame.EXIT_ON_CLOSE) alırsa X'a basıldığında kapatır.
  • setLocationRelativeTo(...); //  Component'in ekrana çizilme konumu ayarlar. Null alırsa tam ortaya çizer.

 • Get (Alma);
  • getInsets(); // Çerçeve çizimi için harcanan kenar değerlerini döndürür.

 • Diğer Faydalı Metodlar;
  • pack(); // Component'i alt öğelerine göre yeniden boyutlandırır. frame.pack() yapılırsa, içindeki öğelerin boyutuna göre minimum boyutu alır.

Yorumlar

Popüler Yayınlar